Thể lệ chương trình khuyến mại VNPay-QR Quý IV/2018

Tuesday - 21/12/2010 14:24
Dịch vụ thanh toán bằng tính năng QR Pay trên Ứng dụng Mobile Banking của các ngân hàng Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, SCB, IVB, VPBank, Viet Capital Bank, Eximbank, SHB, Maritime Bank, NCB.
Thể lệ chương trình khuyến mại VNPay-QR Quý IV/2018

1. Thời gian chương trình: 
- Thời gian bắt đầu: 16/9/2018 
- Thời gian kết thúc: Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) sẽ thông báo trước 1 tuần (7 ngày) tới đối tác. 

2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ thanh toán bằng tính năng QR Pay trên Ứng dụng Mobile Banking của các ngân hàng Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, SCB, IVB, VPBank, Viet Capital Bank, Eximbank, SHB, Maritime Bank, NCB. 

3. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Nhập mã giảm giá trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của khách hàng. 

4. Phạm vi khuyến mại: Công ty Cổ phần Du lịch Và Tiếp Thị Giao Thông Vận Tải Việt Nam - Vietravel 
(Danh sách điểm áp dụng chi tiết đăng trên website: https://khuyenmai.vnpayqr.vn

5. Hình thức khuyến mại: 
- Giảm giá trực tiếp 10% giá trị hóa đơn và tối đa không quá 200.000đ cho mỗi giao dịch thanh toán thành công bằng QR Pay trên ứng dụng Mobile Banking của các ngân hàng Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, SCB, IVB, VPBank, Viet Capital Bank, Eximbank, SHB, Maritime Bank, NCB. 
- Thưởng cho thu ngân 10.000đ cho mỗi giao dịch thanh toán thành công của khách hàng bằng QR Pay trên ứng dụng Mobile Banking. 

6. Đối tượng được hưởng khuyến mại: 
- Tất cả khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán bằng tính năng QR Pay trên ứng dụng Mobile Banking của các ngân hàng Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, SCB, IVB, VPBank, Viet Capital Bank, Eximbank, SHB, Maritime Bank, NCB. 
- Tất cả nhân viên thu ngân đang làm việc tại chuỗi cửa hàng trực thuộc quản lý Công ty Cổ phần Du lịch Và Tiếp Thị Giao Thông Vận Tải Việt Nam - Vietravel. 

7. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 
a. Chương trình dành cho khách hàng: “Quét QR Pay – Giảm ngay 10%” 
- Nhập mã QR10 để được giảm giá trực tiếp 10% giá trị hóa đơn và tối đa không quá 200.000đ khi thanh toán thành công bằng QR Pay trên ứng dụng Mobile Banking của các ngân hàng: Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, SCB, IVB, VPBank, Viet Capital Bank, Eximbank, SHB, Maritime Bank, NCB. 
- Khách hàng được khuyến mại tối đa 01 lần/ngày tại chuỗi cửa hàng chấp nhận thanh toán VNPAY-QR (trực thuộc quản lý của Công ty Cổ phần Du lịch Và Tiếp Thị Giao Thông Vận Tải Việt Nam - Vietravel). Không giới hạn số chuỗi cửa hàng chấp nhận thanh toán VNPAY-QR (trực thuộc quản lý của các Công ty khác) khách hàng được khuyến mại mỗi ngày. 
- Số tiền khuyến mại sẽ được làm tròn theo đơn vị: nghìn đồng. Cụ thể, <500đ làm tròn xuống 0đ; >=500đ làm tròn lên 1.000đ. 
- Không giới hạn số lần khách hàng được khuyến mại trong suốt thời gian diễn ra chương trình. 
- Không áp dụng tách hóa đơn dưới mọi hình thức hoặc hoàn tiền một phần với các giao dịch đã hưởng khuyến mại. 
b. Chương trình dành cho thu ngân: “Tăng giao dịch – Thưởng liền tay” 
- Thưởng cho thu ngân 10.000đ cho mỗi giao dịch thanh toán thành công của khách hàng bằng QR Pay trên ứng dụng Mobile Banking. 
- VNPAY sẽ tổng kết số lượng giao dịch và thanh toán định kỳ hàng tháng cho đối tác, đối tác có trách nhiệm chi trả cho nhân viên thu ngân. 

8. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại:
Mọi thông tin thắc mắc của khách hàng liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng – Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) theo số điện thoại 1900 55 55 77 để được giải đáp. 

9. Trách nhiệm thông báo: 
VNPAY có trách nhiệm thông báo công khai nội dung chi tiết của Thể lệ chương trình khuyến mại này tại tất cả các điểm áp dụng chương trình khuyến mại trên toàn quốc hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công bố kết quả trúng thưởng công khai trên website: www.vnpayqr.vn 

10. Các điều kiện và điều khoản khác: 
- Công ty VNPAY chịu trách nhiệm về việc triển khai tổ chức chương trình khuyến mại đảm bảo tính ngẫu nhiên, khách quan và công khai. 
- Bất kỳ giao dịch nào công ty VNPAY nghi vấn là giao dịch không hợp lệ dựa trên thông tin về thời gian, địa điểm thực hiện giao dịch hoặc các yếu tố khác, VNPAY có quyền yêu cầu chủ tài khoản, đơn vị chấp nhận thanh toán VNPAY-QR (ĐVCNTT) cung cấp tài liệu và thông tin về giao dịch thanh toán, bao gồm hóa đơn tài chính hợp pháp để chứng minh giao dịch mà chủ tài khoản đã thanh toán là giao dịch hợp lệ. Trường hợp chủ tài khoản, ĐVCNTT từ chối cung cấp những thông tin hoặc tài liệu nói trên hoặc VNPAY xác minh giao dịch thực hiện không phải là giao dịch hợp lệ, VNPAY có quyền loại trừ tính hợp lệ của các giao dịch này hoặc có quyền dừng chương trình khuyến mại với đối tác mà không cần báo trước.
- VNPAY có quyền quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ và thực hiện các thủ tục trao thưởng.
- VNPAY được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng, như: Cháy nổ, lũ lụt, động đất… dẫn tới các giao dịch bị sai lệch, không thực hiện được hoặc không được hệ thống của công ty VNPAY ghi nhận.
- VNPAY được quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của chủ tài khoản được hưởng khuyến mại để phục vụ cho hoạt động quảng bá sản phẩm, dịch vụ của VNPAY.
- Bằng việc tham gia chương trình này, chủ tài khoản, ĐVCNTT cam kết ngoài việc tuân thủ các điều kiện sử dụng dịch vụ của VNPAY, chủ tài khoản, ĐVCNTT đã biết và chấp nhận tất cả các điều kiện và điều khoản của chương trình này và các điều chỉnh (nếu có).

 Tags: VINADES, NukeViet

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Security Code   
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second