(6N5Đ) HÀ NỘI - MAI CHÂU - MỘC CHÂU - ĐIỆN BIÊN - SAPA -HÀ NỘI🍀🍀🍀
Product code: VLTET - 05
Post on 28-11-2019 10:50:48 PM

GIÁ : 7.650.000 VNĐ/ KHÁCH ( KS 3 SAO, GIÁ CHƯA BAO GỒM VÉ MÁY BAY, VÉ CÁP TREO FANSIPAN)       KHỞI HÀNH : 26/01/2020  ( MÙNG 2 TẾT )

(6N5Đ) HÀ NỘI - BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA - HÀ NỘI
Product code: VTTET - 04
Post on 28-11-2019 10:17:29 PM

GIÁ :7.450.000 VNĐ/ KHÁCH ( KS 3 SAO, CHƯA BAO GỒM VÉ MÁY BAY, VÉ CÁP TREO YÊN TỬ, VÉ CÁP TREO FANSIPAN )  KHỞI HÀNH : 26,27,28/01/2020  ( MÙNG 2,3,4 TẾT )

( 5N4Đ) HÀ NỘI - BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN - HẠ LONG - YÊN TỬ- SAPA
Product code: VLTET-03
Post on 28-11-2019 09:55:30 PM

GIÁ : 6.750.000 VNĐ / KHÁCH ( KS 3 SAO, CHƯA BAO GỒM VÉ MÁY BAY, VÉ CÁP TREO YÊN TỬ, VÉ CÁP TREO FANSIPAN )     KHỞI HÀNH : 26,27,27/01/2020  ( MÙNG 2,3,4 TẾT )

HÀ NỘI - BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN - HẠ LONG - YÊN TỬ (4N3Đ)
Product code: VLTET - 02
Post on 28-11-2019 09:21:49 PM

GIÁ : 4.990.000 VNĐ / KHÁCH ( KS 3 SAO, CHƯA BAO GỒM VÉ MÁY BAY , VÉ CÁP TREO YÊN TỬ ) KHỞI HÀNH : 26,27,28/01/2020   ( MÙNG 2,3,4  TẾT )

HÀ NỘI - BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN - HẠ LONG - YÊN TỬ
Product code: T000108
Post on 28-11-2019 08:37:41 PM

GIÁ : 4.590.000 VNĐ/ KHÁCH ( KS 3 SAO, GIÁ CHƯA BAO GỒM VÉ MÁY BAY )    KHỞI HÀNH : 26,27,28/01/2020

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second